LİSANS

Ön Lisans ve Lisans Eğitimi

Türkiye’de farklı kültürlerin bir arada bulunması ve üniversite eğitiminin yüksek kalitesi uluslararası öğrencilere olağanüstü bir deneyim yaşatacaktır.

Türkiye’de üniversite eğitimi görmek isteyen uluslararası öğrencilerin lise eğitimini başarıyla bitirdikten sonra üniversitelerin belirlemiş olduğu koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Türkiye’de üniversite eğitimi Avrupa standartları seviyesindedir. Modern eğitim olanaklarına sahip Türk üniversitelerinde eğitim dili Türkçe ve İngilizce olarak verilmektedir. Çoğu Türk üniversitesinin eğitim dili Türkçe olsa da tamamı İngilizce eğitim veren üniversiteler de mevcuttur. Türk üniversitelerinden alınan diplomanın neredeyse tüm ülkelerde denkliği vardır.

Üniversitelerde önlisans ve lisans programları bulunmaktadır. Öğrenciler bu programlardan birine kayıt olabilir. Önlisans programlarının eğitim süresi 2 yıldır. Bu programları bitiren öğrenciler ara eleman olarak çalışır. Lisans programlarının eğitim süresi ise değişkendir. Türkiye’de Tıp eğitimi süresi 6 yıldır. Diş Hekimliği ve Eczacılık bölümlerinin eğitim süresi ise 5 yıldır. Bunun haricinde diğer lisans programlarının süresi 4 yıldır.

Yabancı Dilde Hazırlık

Bazı bölümlerde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Bu hazırlık sınıfının süresi 1 yıldır. Hazırlık sınıfının süresi eğitim süresine dahil değildir. Yabancı dil hazırlık sınıfları üniversitedeki bölümün eğitim diline göre değişiklik göstermektedir. Türkiye’de yabancı dil genellikle İngilizcedir. Bunun dışında birçok dünya dilinde eğitim veren üniversiteler mevcuttur. Burada öğrenciler, bölümlerinin diline göre eğitim alır.

Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim süresi genellikle 2 sömestr, diğer bir deyişle 1 yıldır. Bazı üniversiteler programlarını esneterek öğrenciye 1 sömestrda eğitimlerini tamamlayabilme imkânı tanır

Uluslararası Öğrenciler için Türkiye’de Önlisans/Lisans

Türkiye’de öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, Türkiye’nin liselerine denk bir kurumdan mezun olmaları ve üniversitelerin belirlediği şartları taşımaları gerekmektedir.
Türkiye’de üniversitelerin uluslararası öğrenci alımları üniversitelere bırakılmıştır. Bu doğrultuda bazı üniversiteler kendi bünyesinde “Uluslararası Öğrenci Sınavı (YÖS) düzenlerken, bazı üniversiteler ise uluslararası sınav sonuçları ya da sadece lise diploma not ortalaması ile uluslararası öğrencileri kabul eder.